עברית
ENGLISH
Adress

LAW OFFICE & NOTARY

Address

28 HaArba'a St. Hagag HaArba'a Towers

Tel Aviv 6473925

 

Tel:   03-6093654 

Fax: 03- 6093656 

 

Email: office@orenben.co.il

Thank you for your inquiry